|| ||

- |

Bolygók
Merkúr: A hónap nagyobb részéen nem figyelhető meg. Május végén már lehet próbálkozni a felkeresésével napkelte előtt, a keleti ég alján. Ekkor mintegy ötven perccel kel a Nap előtt. Megfigyelésre azonban nincs kedvező helyzetben.
Vénusz: Fényesen ragyog napkelte előtt a hajnali keleti égen. Láthatósága a hónap végére tovább javul, a hónap elején másfél, a végén közel két órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,7m-ró -4,5m-ra, átmérője 37,9"-ről 24,8"-re csökken, fázisa 0,27-ról 0,48-ra nő.
Mars: Előretartó mozgást végez a Bika csillagképben. Napnyugta után kereshető az északnyugati látóhatár közelében. Május elején bő két órával nyugszik a Nap után, a hónap végére ez másfél órára csökken. Fényessége 1,6m-ról 1,7m-ra, látszó átmérője 3,9"-ről 3,7"-re csökken.
Jupiter: A Szűz csillagkép közepén végzi hátráló mozgását, amely mozgás a hónap végére jelentősen lelassul. Hajnalban nyugszik, az éjszaka nagy részében megfigyelhető a déli-délnyugati égen mint ragyogó fényű égitest. Fényessége -2,4m, átmérője 42".
Szaaturunusz: Hátráló mozgást végez a Nyilas, majd 18-tól a Kígyótartó csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagyobb részében megfigyelhető alacsonyan a déli égen. Fényessége 0,3m-ról 0,1m-ra nő, átmérője 18".
Uránusz: A hónap második felétől újra kereshető, hajnalban kel. Napkelte előtt a délkeleti ég alján, közel a látóhatárhoz látszik. Előretartó mozgást végez a Halak csillagképben.
Neptunusz: Hajnalban kel. A szürkületben kereshető a Vízöntő csillagképben, a délkeleti látóhatár közelében. Előretartó mozgása kezd lassulni.

Jelenségnaptár
IdőpontJelenség
3. 2:47 Első negyed (a Hold a Rák csillagképben, látszó átmérője 31'36")
6. 2:00 Az Éta Aquaridák meteorraj maximuma (ZHR=50). A hajnali órákban próbálkozhatunk észlelésével, a telő Hold lenyugvása utáni időszakban.
7. 23:17 A Jupiter 1,2 fokkal délnyugatra látható a 92,0%-os, növekvő fázisú Holdtól a Szűz csillagképben
10. 21:42 Telehold (a Hold a Mérleg csillagképben, látszó átmérője 29'31")
12. 19:37 A Hold földtávolban (földtávolság 406194 km, látszó átmérő: 29'25,1", 96,5%-os, csökkenő holdfázis)
13. 22:56 A Szaturnusz 2,3 fokkal délre látható a 91,7%-os, csökkenő fázisú Holdtól a Nyilas csillagképben
17. 23:24 A Merkúr legnagyobb nyugati elongációja (25,8 fok, 0,4m, 8,2" átmérő, 40% fázis, Halak csillagkép)
19. 0:33 Utolsó negyed (a Hold a Vízöntő csillagképben, látszó átmérője 30'43")
22. 2:21 A Vénusz 6,8 fokkal északkeletre látható a 19,2%-os, csökkenő fázisú Holdtól a hajnali szürkületben a Halak/Cet csillagképekben
23. 2:20 A Merkúr, Vénusz és a holdsarló együttállása a hajnali égbolton
23. 14:51 A Merkúr dichotómiája (25,0 fokos nyugati elongáció, 7,3" látszó átmérő)
25. 19:45 Újhold (a Hold a Bika csillagképben, látszó átmérője 33'27"), a 2017-es év legnagyobb újholdja
26. 1:14 A Hold földközelben (földtávolság 357210 km, látszó átmérő: 33'27,1", 0,3%-os, növekvő holdfázis)
27. 2:16 A Merkúr hajnali láthatósága, a polgári szürkületkor magassága 1,2 fok, 0,0m, fázisa 48%
28. 0:16 Két Jupiter-hold (Io és Ganymedes) árnyéka látható a bolygó korongján 00:41 UT-ig
29. 19:09 Két Jupiter-hold (Io és Europa) árnyéka látható a bolygó korongján 20:37 UT-ig